Program kursu "Zarządzanie zmianą w firmie"

1. Definicja i znaczenie zmiany w firmie

2. Istota i rodzaje zmian w firmie

3. Model Greinera

4. Etapy rozwoju firmy

5. Szanse i zagrożenia w związku ze zmianą

6. Czynniki inicjujące zmianę

7. Rola kadry kierowniczej we wdrażaniu zmian

8. Rola lidera zewnętrznego we wdrażaniu zmiany

9. Analiza SWOT firmy w związku ze zmianą

10.Etapy wdrażania zmiany

11. Metody i narzędzia zarządzania zmianą

12. Diagnoza i analiza bieżących problemów w związku z wprowadzaniem zmiany

13.Rola komunikacji we wdrażaniu zmiany

14.Zakłócenia w procesie komunikacji w związku ze zmianą

15. Podstawy pracowników w związku ze zmianą

16. Motywowanie pracowników w związku ze zmianą

17.Psychologiczne przyczyny oporu wobec zmiany w firmie

18.Identyfikacja potrzeb pracowników w okresie zmiany

19. Sposoby modyfikowania postaw pracowników w okresie zmiany

20.Metody radzenia sobie ze stresem w okresie zmiany

 

Korzyści dla uczestników kursu

- poznanie istoty i znaczenia zmiany w firmie

- umiejętność planowania zmiany w firmie

- nabycie umiejętności zarządzania zmianą w firmie

- zwrócenie uwagi na znaczenie komunikacji w procesie zmiany

- nabycie umiejętności właściwej komunikacji w procesie zmiany w firmie 

- nabycie umiejętności zarządzania reakcjami pracowników w reakcji na zmianę w firmie

- nabycie umiejętności właściwego motywowania pracowników w związku ze zmianą

Ta strona korzysta z plików cookies.

Zamknij powiadomienie.

Dowiedz się więcej