Kursy dla pielęgniarek i położnych

 

Wszystkim osobom posiadającym uprawnienia do wykonywania zawodu, polecamy skorzystanie z naszej oferty kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych.

Spółdzielnia realizuje następujące formy szkolenia pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych:

 

 

 

 

 

S Z K O L E N I A S P E C J A L I Z A C Y J N E

Dla pielęgniarek :

* PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

* PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

* PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

* PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

* PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE

* INNE W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA

 

Wymagania od kandydatów na szkolenia specjalizacyjne:

-posiadanie prawa wykonywania zawodu

-zaświadczenie o stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, położnej min. 2 lata

w okresie ostatnich 5 lat

 

K U R S Y K W A L I F I K A C Y J N E

 

Dla pielęgniarek :

* PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

* PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE

* PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

* PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

* PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

* PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

* PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE

* PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

* ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

* INNE W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA

 

Dla położnych:

* PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

* ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

Wymagania od kandydatów na kursy kwalifikacyjne:

-posiadanie prawa wykonywania zawodu

-zaświadczenie o stażu pracy w zawodzie pielęgniarki min. 6 miesięcy

 

K U R S Y S P E C J A L I S T Y C Z N E

 

Dla pielęgniarek :

* ENDOSKOPIA

* SZCZEPIENIA OCHRONNE

* OPIEKA GERIATRYCZNA

* INNE W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA

 

Dla pielęgniarek i położnych :

* WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU

ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

 

Dla położnych:

* SZCZEPIENIA NOWORODKÓW

 

Wymagania od kandydatów na kursy kwalifikacyjne:

-posiadanie prawa wykonywania zawodu

 

K U R S Y D O K S Z T A Ł C A J Ą C E

 

Dla pielęgniarek i położnych:

*DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

* INNE W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA

 

Wymagania od kandydatów na kursy kwalifikacyjne:

-posiadanie prawa wykonywania zawodu

 

Rekomendujemy także nasze kursy usługowe.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Zamknij powiadomienie.

Dowiedz się więcej
Strony internetowe Częstochowa