Kursy dokształcające

Kursy BHP

Wymiar godzin

Wymiar godzin zależny od rodzaju szkolenia:

- instruktarz ogólny 3 godziny

- szkolenia okresowe dla robotników

- szkolenia dla kadry administracyjno-biurowej 8 godzin

- szkolenia okresowe dla pracodawców i kadry kierującej pracownikami 16 godzin

Koszt kursu: w zależności od ilości uczestników w grupie (od 20 zł. / osobę)

 

Kurs I pomocy przedmedycznej

Wymiar godzin:

10- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- pojęcie wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku

- postępowanie w stanach zagrożenia życia (utrata przytomności, odurzenia, zatrucia, zachłyśnięcia, porażenia prądem )

- postępowanie resuscytacyjne

- postepowanie w urazach mechanicznych ciała, tamowanie krwotoków, załamaniach itp.

Koszt kursu: w zależności od ilości uczestników w grupie (od 20 zł. / osobę)

 

Szkolenie z zakresu RODO

Wymiar godzin: 5 godzin

Przedmiot szkolenia to wdrożenie i stosowanie przepisów RODO czyli nowego unijnego rozporządzenia, dotyczącego ochrony danych osobowych. 

Nowe przepisy obowiązują już od 25 maja 2018 r., a konsekwencją ich  nieprzestrzegania są nawet wielomilionowe kary.

RODO dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych

Koszt kursu: 100 zł. /osobę

Ta strona korzysta z plików cookies.

Zamknij powiadomienie.

Dowiedz się więcej
Strony internetowe Grafmedia