Kursy budowlane i magazynowe

 

Kursy budowlane i magazynowe, to szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe, dające uprawnienia fachowe w wielu specjalnościach – m.in. obsługi wózków jezdniowych, świadczenia usług brukarskich, obsługi instalacji ciepłowniczych i in.

 

 

Fakultatywnie do każdego kursu można wykonać krótkie szkolenie z zakresu:

 


Ceny podane na stronie, są to koszty przeszkolenia jednej osoby w grupie około 10-osobowej.

 

Kurs Operatora wózków

Cel szkolenia:

uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Warunki przyjęcia:

- ukończona co najmniej szkoła podstawowa,

- ukończone 18 lat,

- świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań

profilaktycznych

Program kursu:

Szkolenie obejmuje 39 godzin w tym 10 praktycznych

program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- zapoznanie z wykonywaniem czynności kontrolno-obsługowych,

- część teoretyczna

- praktyczna nauka jazdy wózkiem,

- praktyczna nauka posługiwania się urządzeniami hydraulicznymi i osprzętem wózka

Program zatwierdzony przez UDT w Częstochowie

Koszt kursu: 350 zł. (opłaty w ratach)

 

Kurs Operatora Suwnic

Cel szkolenia:

Przygotowanie do obsługi suwnic

Program kursu:

Zgodnie z wytycznymi Urzędu dozoru Technicznego – około 30 godzin

Koszt kursu: w zależności od ilości uczestników w grupie (od 450 zł. / osobę)

Cena zawiera opłatę za egzamin UDT

 

Kursy SEP

Cel szkolenia:

Uzyskanie uprawnień SEP

Program kursu:

wymiar godzin do ustalenia z uczestnikami w zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności kursanta w zakresie dotyczącym kierunku szkolenia

Koszt kursu: w zależności od ilości uczestników w grupie (od 350 zł. / osobę)

Cena zawiera opłatę za egzamin SEP

 

Kurs Palacza kotłów C.O.

Cel szkolenia:

Uzyskanie uprawnień

Program kursu:

30- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- elementy urządzeń grzewczych

- parametry grzewcze

- rodzaje kotłów co

- zasady eksploatacji kotłów

- bhp przy obsłudze kotłów

- uprawnienie do obsługi, rola UDT

Koszt kursu: 550 zł. / osobę

Cena zawiera opłatę za egzamin UDT

 

Kurs Technologa robót wykończeniowych

 

Cel szkolenia:

uzyskanie umiejętności do wykonywania prac wykończeniowo-remontowych,

Warunki przyjęcia:

zalecana zdolność do pracy na wysokości

Program kursu:

Szkolenie obejmuje 120 godzin w tym 80 praktycznych

program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- zagadnienia bhp

- ochrona środowiska, organizacja stanowiska pracy

- materiały i narzędzia stosowane w pracach wykończeniowo-remontowych,

- technologia wykonywania prac: murowanie ścianek działowych, tynkowanie (w tym tynki szlachetne- ozdobne), gipsowanie, malowanie, montaż płyt kartonowo- gipsowych, montaż paneli ściennych i podłogowych, montaż sufitów podwieszanych, montaż ceramiki budowlanej

Koszt kursu: 800 zł. (opłaty w ratach)

 

Kurs Brukarza

 

Cel szkolenia:

Uzyskanie umiejętności wykonywania prac brukarskich

Program kursu:

Szkolenie obejmuje 80 godzin w tym 60 praktycznych

program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- zagadnienia bhp

- ochrona środowiska, organizacja stanowiska pracy

- materiały i narzędzia stosowane w pracach brukarskich

- technologia prac brukarskich: układanie kostki brukowej na płaszczyznach poziomych, pochyłych, schodach wg różnych wzorów

Koszt kursu: 600 zł. (opłaty w ratach)

 

Kurs magazyniera

 

Cel szkolenia:

Uzyskanie umiejętności wykonywania pracy magazyniera

Program kursu:

Szkolenie obejmuje 60 godzin

program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- zagadnienia bhp

- gospodarka magazynowa,

- dokumentacja magazynowa

- urządzenia techniczne , sprzęt ,wyposażenie magazynu służące do przechowywania oraz przemieszczania towarów.(chłodnie, regały, palety, taśmociągi, wózki)

- urządzenia zabezpieczające magazyn przed kradzieżą

- obsługa komputerowego programu magazynowego

Koszt kursu: 600 zł. (opłaty w ratach)

 

Kurs Języka niemieckiego/angielskiego przygotowujący do wyjazdu do pracy

 

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności komunikacji w języku niemieckim/angielskim w celu podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju

Program kursu:

60- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- podstawy gramatyki języka niemieckiego/angielskiego

- słownictwo ogólne wykorzystywane w codziennej komunikacji w języku niemieckim/angielskim

- słownictwo tematyczne związane z wykonywaną pracą

Koszt kursu: 450 zł. (opłaty w ratach)

 

 

Polecamy Państwu także naszą ofertę kursów językowych.

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Zamknij powiadomienie.

Dowiedz się więcej
Strony internetowe Grafmedia