Kursy administracyjno-biurowe

 

Kursy administracyjno-biurowe, to szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe, związane głównie z pracą biurową i administracyjną.

 

 

W ramach naszej oferty, proponujemy Państwu następujące kursy:

 

 

 Ceny podane na stronie, są to koszty przeszkolenia jednej osoby w grupie około 10-osobowej.

 

Kurs Księgowości wspomaganej komputerem

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pracy w dziale finansowo-księgowym, biurze rachunkowym itp.

Program kursu:

80- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- księga handlowa (pełna księgowość)

- księga przychodów i rozchodów

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- karta podatkowa

- rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym

- Obsługa programu księgowego: Symfonia lub CDN Optima

Koszt kursu: 900 zł./osobę w grupie 10-osobowej (opłaty w ratach)

 

Kurs Specjalisty kadrowo-płacowego

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pracy w dziale kadrowo-płacowym

Program kursu:

80- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- zatrudnienie pracownika według prawa pracy i prawa cywilnego

- dokumentacja i ewidencja pracownicza – zasady prowadzenia

- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

- składniki płacowe – definicje, sposoby rozliczania, lista płac.

- obsługa programu PŁATNIK

- obsługa programu kadrowo-płacowego: Symfonia lub CDN Optima

Koszt kursu: 850 zł./osobę w grupie 10-osobowej (opłaty w ratach)

 

Kurs Obsługi komputera – poziom podstawowy

 

Cel szkolenia:

Przygotowanie do obsługi komputera w zakresie podstawowym

Program kursu:

60- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- podstawowe zasady korzystania z komputera:

- obsługa systemów operacyjnych Windows

- obsługa pakietu biurowego Microsoft office: word, excel, power point

- wprowadzenie do pracy w sieci internet, poczta elektroniczna:

Koszt kursu: 550 zł. (opłaty w ratach)

 

Kurs Obsługi komputera – PROGRAM UŻYTKOWY 30 h (praktyka)

Ilość godzin: 30 h

Program użytkowy (do wyboru):

- finanse - księgowość: Symfonia/ CDN optima

- kadry i płace: Symfonia/ CDN optima

- Płatnik

- Kosztorysowanie: NORMA

Cel szkolenia:

Przygotowanie do obsługi programu użytkowego jw.

Koszt kursu: 300 zł. (opłaty w ratach)

 

Kurs Obsługi kas fiskalnych:

Cel szkolenia:

Przygotowanie do obsługi kas fiskalnych (różne rodzaje)

Program kursu:

8- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- przepisy dotyczące fiskalizacji

- rodzaje kas fiskalnych - ich charakterystyka, parametry, ogólna budowa, materiały eksploatacyjne i ich wymiana

- urządzenia współpracujące

- programowanie kasy fiskalnej

- rejestrowanie sprzedaży

- postępowanie w przypadkach wystąpienia błędu

- drukowanie raportów

Koszt kursu: 150 zł. (opłaty w ratach)

 

Kurs Pracownika administracyjno-biurowego / Sekretarki

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika biurowego /sekretarki

Program kursu:

80- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- sporządzanie korespondencji w sprawach handlowych, osobowych i administracyjnych

- obsługa interesantów

- obsługa biurowych środków technicznych

- obsługa środków łączności

- organizacja podróży i spotkań

- obsługa komputera w zakresie podstawowym

- prowadzenie spraw kadrowych

- archiwizacja dokumentów

- rozliczenia bankowe

Koszt kursu: 850 zł. (opłaty w ratach)

 

Kursy BHP

Wymiar godzin

Wymiar godzin zależny od rodzaju szkolenia:

- instruktarz ogólny 3 godziny

- szkolenia okresowe dla robotników

- szkolenia dla kadry administracyjno-biurowej 8 godzin

- szkolenia okresowe dla pracodawców i kadry kierującej pracownikami 16 godzin

Koszt kursu: w zależności od ilości uczestników w grupie (od 20 zł. / osobę)

 

Kurs I pomocy przedmedycznej

Wymiar godzin:

10- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- pojęcie wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku

- postępowanie w stanach zagrożenia życia (utrata przytomności, odurzenia, zatrucia, zachłyśnięcia, porażenia prądem )

- postępowanie resuscytacyjne

- postepowanie w urazach mechanicznych ciała, tamowanie krwotoków, załamaniach itp.

Koszt kursu: w zależności od ilości uczestników w grupie (od 20 zł. / osobę)

 

Kurs Pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia

Cel szkolenia:

Przygotowanie pedagogiczne dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia

Program kursu:

80- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- pedagogika

- podstawy edukacji

- podstawowe pojęcia pedagogiczne

- organizacja edukacji pozaszkolnej

- dokumentacja programowo metodyczna

- metodyka kształcenia

- metody i formy nauczania

- środowisko dydaktyczne

- przygotowanie nauczyciela do zajęć

- psychologiczne podstawy procesu dydaktycznego

Koszt kursu: 700 zł. (opłaty w ratach)

 

Kurs dla kierowników wycieczek

Wymiar godzin:

8- godzinny program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- organizacja wycieczek,

- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek,

- organizacja pracy kierownika wycieczek,

- prowadzenie dokumentacji.

Koszt kursu: 100 zł. (opłaty w ratach)

 

Rekomendujemy także nasze kursy pielęgniarskie.

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Zamknij powiadomienie.

Dowiedz się więcej
Strony internetowe Grafmedia